Residentie SMA

Een nieuwbouw grenzend aan agrarisch gebied.